opleiding vertrouwenspersoon integriteit
Vertrouwenspersoon Governance Integrity Nederland.
De medewerkers op een professionele wijze te ondersteunen bij enerzijds complexe vraagstukken dilemmas rondom integriteit en anderzijds bij meldingen van vermoedelijke integriteitsschendingen. De opleiding bestaat op beide gebieden uit theorie en de praktische toepassing daarvan. Deze nascholing van twee dagen is zowel afzonderlijk te volgen als zeer goed te combineren met een opleiding vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag.
Opleiding Vertrouwenspersoon 4: 14 november 2016 start.
Opleiding Vertrouwenspersoon 4: 14 november 2016 start. Deze brede opleiding bereidt u in vijf dagen voor op de verschillende aandachtsvelden van het vertrouwenswerk: integriteit, ongewenste omgangsvormen, arbeidsgeschillen en klokkenluiden. U leert onderscheid maken tussen de onderscheidenlijke aandachtsgebieden, zodat u gericht informatie en advies kan geven.
Rijk Rijk Opleiding Vertrouwenspersoon Integriteit.
Het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector BIOS van het CAOP start op 28 januari 2013 met de opleiding Vertrouwenspersoon Integriteit VPI. De opleiding staat open voor 12 aspirant vertrouwenspersonen en/of vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen in de semi publieke sector. Meer info is te vinden op integriteit overheid.
Nieuws www.lvvv.nl.
breng het MT, HRM en OR in contact met het belang van een gedegen beleid Integriteit waarbinnen ook ruimte is voor preventie en waarin de rol van iedere medewerker wordt beschreven.; volg een goede, geaccrediteerde opleiding of nascholing vertrouwenspersoon integriteit en verdiep en verbreed je vakmanschap.;
Vertrouwenspersoon Integriteit CAOP.
Wet werk en zekerheid. Home Expertise Integriteit Vertrouwenspersoon Integriteit. Bij een Vertrouwenspersoon Integriteit VPI kan een medewerker terecht om vermoedens van misstanden te bespreken. De handreiking VPI helpt overheden bij het inrichten van de VPI-functie en het aanstellen van een vertrouwenspersoon.
Opleidingen en bijeenkomsten.
Steeds meer overheidsorganisaties zien de noodzaak, het nut en het belang in van het aanstellen van een vertrouwenspersoon Integriteit in hun organisatie. De rol vertrouwenspersoon integriteit wordt steeds vaker gecomineerd met die van de ongewenste omgangsvormen. U wilt zich voorbereiden op het vertrouwenswerk?
factsheet opleiding Vertrouwenspersoon Integriteitskwesties Centrum Vertrouwenspersonen PlusCentrum Vertrouwenspersonen Plus.
factsheet opleiding Vertrouwenspersoon Integriteitskwesties. Deze opleiding leidt op tot gecertificeerde vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en vertrouwenspersoon Integriteit. Een medewerker die een integriteitsschending wil melden, te maken heeft met ongewenst gedrag pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of geweld of met een moreel vraagstuk worstelt kan terecht bij een vertrouwenspersoon.
Training: Basisopleiding vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen èn vertrouwenspersoon integriteit Springest.
star star star star star_half. Basisopleiding vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen èn vertrouwenspersoon integriteit. 3" daagse opleiding tot Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen was in een gemoedelijke sfeer, voldoende ruimte om te oefenen en een goede manier om op je eigen handelen te reflecteren!
Opleiding: Basisopleiding Vertrouwenspersoon Integriteit Springest.
U wordt door professionals gedegen toegerust voor de rol van vertrouwenspersoon integriteit. Voor wie is deze opleiding vertrouwenspersoon.: Deze training is een basisopleiding voor de startende vertrouwenspersoon integriteit. Tegelijkertijd geldt dit als geaccrediteerde nascholing 9074 E, voor vertrouwenspersonen die de basisopleiding vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen VPO hebben gevolgd.

Contacteer ons

Resultaten voor opleiding vertrouwenspersoon integriteit