opleiding tot bewindvoerder
Leergang Wsnp OSR.
Wij vragen je deze door te nemen voordat je je inschrijft voor onze opleiding. Bewindvoerder Wsnp of bewindvoerder beschermingsbewind? De term bewindvoerder zorgt in de volksmond nog wel eens voor verwarring. Dat komt omdat een bewindvoerder actief kan zijn op het terrein van de Wet Schuldsanering voor natuurlijke personen Wsnp en op het terrein van het beschermingsbewind. De verschillen tussen beide functies en andere zaken staan beschreven in de folder De bewindvoerder: Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind. Deze leergang leidt niet op tot beschermingsbewindvoerder, maar kan wel interessant zijn voor professionele beschermingsbewindvoerders.
opleiding bewindvoerder.
Voor hen verzorgt Langhenkel Opleiding, Training Advies de praktijkgerichte Basisopleiding tot bewindvoerder. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM beoordeelt aan welke eisen een individuele bewindvoerder moet voldoen, welke aanvullende opleidingen u eventueel moet volgen en of de onderhavige opleiding in uw situatie bijvoorbeeld voldoende is om als bewindvoerder aan de slag te kunnen.
Beschermingsbewindvoerder en beheer post-bachelorcursus Werk Studie.
een bewindvoerder die steeds meer een netwerker is. Na onze opleiding bent u een resultaatgerichte professional met een brede scoop én oog voor uw cliënt. Als bewindvoerder maakt ú het verschil. Als de kantonrechter u tot bewindvoerder benoemt, kunt ú het verschil maken in iemands leven.
Opleiding beschermingsbewind compact.
Tussen de lesdagen is voldoende ruimte voor thuisstudie. De lestijden zijn van 9.30 tot 16.30 uur. De opleiding heeft per module 50 studielasturen. Cursisten die een, met goed gevolg aantoonbaar afgeronde opleiding schuldhulpverlening hebben gevolgd zijn vrijgesteld voor het volgen van module 2. Plaats van de opleiding. Onze vaste cursusplaatsen zijn Utrecht cursus en vergadercentrum Domstad aan de Koningsbergerstraat 9 en Meppel Schouwburg Ogterop aan het Zuideinde 70. Bij voldoende belangstelling minimaal 8 cursisten bestaat ook de mogelijkheid om de opleiding in andere plaatsen te volgen. De afgelopen jaren heeft Elkenain Trainingen onder andere opleidingen verzorgd in Eindhoven, Groningen, Assen, Zwolle, Stadskanaal, Rheden en Amsterdam. Opleidingsniveau nieuwe bewindvoerders. Het Landelijk Kwaliteitsbureau LKB Curatele, Bewindvoering en Mentorschap gaat akkoord met de volgende lijst met passende vooropleidingen voor bewindvoerders. De op deze lijst genoemde vooropleidingen zijn passend om als bewindvoerder aan de slag te gaan.
HBO beroepsopleiding Beschermingsbewind Met raad en daad En Verder.
Klik hier voor een video van onze opleidingen. Inhoud van de opleiding. Wet, regelgeving, procedures en taakstelling bewindvoering.; Dossiervorming, OnView financieel managementsysteem.; Schuldenbewind VtlB, Afloscapaciteit en invorderingsprocessen.; Sociale kaart constructie en onderhoud.; Basiskennis erfrecht en zorgproducten.; Ethiek en integriteit, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden.; Basiskennis Wft: vermogensbeheer, verzekeringen, financiële producten.; Procedures communicatie met de rechtbank o.a. Ondernemerschap en bewind. Volgens het besluit kwaliteitseisen Beschermingsbewind 2014 is een relevante hbo-opleiding noodzakelijk om eindverantwoordelijk te zijn voor financieel beheer. Met een relevante mbo-opleiding is het mogelijk assistent-bewindvoerder te worden. Het kantongerecht bepaalt of een vooropleiding WO HBO MBO voldoende relevant is. Een vooropleiding Schuldhulpverlening of Budgetcoaching is wenselijk maar niet verplicht. Deze cursus is ook als zelfstudie te bestellen. Informeer naar de mogelijkheden. Stage mogelijkheden en tewerkstelling. Dankzij de samenwerking met Stichting Eropaf en Bewindsupport zijn wij in staat onze cursisten mogelijkheden te bieden voor het volgen van een stage bij bewindkantoren en/of tewerkstelling te realiseren als zelfstandig bewindvoerder.
Cursus Bewindvoerder bij Laudius.nl; Dé nr 1 in thuisstudies.
De opleiding bevat een praktijkdag. Hierin komen themas aan bod als gesprekstechnieken, het voeren van een intakegesprek, slechtnieuws-gesprekken en het omgaan met weerstand. Het bijwonen van de praktijkdag is pas mogelijk nadat alle theoriemodules zijn gevolgd en is een vereiste voor het behalen van het diploma. Een HAVO, VWO of passende MBO-4-opleiding is aan te raden en in elk geval verplicht om beschermingsbewind-dossiers te behandelen en als beschermingsbewindvoerder te kunnen worden benoemd door de Kantonrechter. Hier geldt dus een formele opleidingseis. Starten met de cursus. Je kunt op elk moment van het jaar starten met deze cursus. 10 maanden bij een gemiddeld studietempo. Je kunt echter zelf bepalen of je sneller of langzamer leert. Je kunt huiswerk insturen tot 3 jaar na ontvangst van je cursus als je kiest voor een cursus" Hulp docent. Mevrouw Charlotte van Zwol. Open boek examen voor officieel Laudius-diploma. Om in het bezit te komen van het diploma Bewindvoerder dien je deel te nemen aan de verplichte praktijkdag en dien je alle huiswerkopdrachten in te sturen en hiervoor een voldoende beoordeling te halen minimaal een 55.
Kwaliteitseisen professioneel curator, beschermingsbewindvoerder, mentor.
De medewerker die dossier-gerelateerde werkzaamheden uitvoert beschikt ten minste over een mbo-4 diploma van een passende beroepsopleiding volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen d en e of een afgeronde opleiding havo of vwo artikel 7 of 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs. Die persoon mag werkervaring opdoen onder verantwoordelijkheid van een door de kantonrechter benoemde professionele bewindvoerder of curator.
Opleidingen Bewindvoering NationaleBeroepengids.nl.
Combineer inhoudelijke vakkennis met vaardigheden POST HBO BEWINDVOERDER De Post HBO opleiding Zelfstandig bewindvoerder van Financial Academy combineert inhoudelijke vakkennis met de vaardigheden die een ondernemer nodig heeft voor het oprichten en onderhouden van zijn eigen onderneming. Onze theorie richt zich op de praktijk.
Wat zijn de eisen voor een curator, bewindvoerder en mentor? Rijksoverheid.nl.
En een bewindvoerder mag niet in staat van faillissement verkeren. Voor benoeming tot curator, beschermingsbewindvoerder of mentor komt in de eerste plaats de partner van de betrokkene in aanmerking. Daarna 1 van de ouders, kinderen, broers of zusters. Benoemt de kantonrechter een andere persoon?

Contacteer ons

Op zoek naar opleiding tot bewindvoerder?