vertrouwenspersoon opleiding
Cursus Vertrouwenspersoon Schouten Nelissen.
Prisca Egter van Wissekerke. Twijfel je over de juiste opleiding? Schrijf je in. Wanneer" collega's' iets op hun hart hebben, komen ze vaak naar mij toe. Op kantoor speelt zoveel meer dan het inhoudelijke werk! Ik maak altijd tijd om te luisteren, want naast medewerkers zijn het vooral ménsen." Deelnemer Vertrouwenspersoon basistraining Quote.
Vertrouwenspersoon Governance Integrity Nederland.
Deze nascholing van twee dagen is zowel afzonderlijk te volgen als zeer goed te combineren met een opleiding vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag. Governance Integrity heeft op dat gebied een samenwerking met Centrum Vertrouwenspersonen Plus. Duur van de opleiding: 2 losse dagen 4 dagdelen.
Basiscursus Vertrouwenspersoon nieuwe stijl vo S5262 Vo Cursussen Cursussen, trainingen, workshops en conferenties Start.
Ieder bevoegd gezag moet over ten minste één vertrouwenspersoon beschikken die functioneert als aanspreekpunt bij klachten. Met deze praktische basiscursus Vertrouwenspersoon nieuwe stijl wordt u toegerust om leerlingen, ouders of collegas met klachten over de schoolsituatie, zorgvuldig te begeleiden. U krijgt informatie over de juridische kaders rondom klachtbehandeling, uw taken en uw plaats in de organisatie.
Opleiding Vertrouwenspersoon Opleidingsinstituut IMK Opleidingen.
Preventie: wat doen werkgevers in de praktijk. Vaardigheden vertrouwenspersoon seksuele intimidatie. Oefenen met de actrice/acteur verschillende casussen, aandacht voor advies. Inhoud dag 2. Organisatie van de vertrouwensfunctie. Een varia aan onderwerpen. Casus seksuele intimidatie: bespreken. Helpen kiezen, gespreksopbouw, houding, techniek. Opvang, begeleiding en advies. Vragen en praktijkdilemmas, informeel of formeel afhandelen, nazorg. Vaardigheden VP oefenen met acteur pesten. Opvang, houding en rolverheldering. Helpen kiezen, oefenen van verschillende casussen. Eigen voorbeelden en vragen. Voorafgaande aan de training is het mogelijk om uw eigen praktijkvoorbeelden in te brengen bij de docent. Deze zal uw voorbeeld gebruiken bij de training of een selectie maken uit de ingebrachte onderwerpen in overleg met de groep. Er wordt gewerkt in kleine groepen van gemiddeld 8 deelnemers, het maximum is 12. De werkwijze kenmerkt zich door veel interactie zoals ervaringsuitwisseling, discussies en oefeningen. Cursus Opzetten praktisch personeelsmanagement. Opleidingsduur 3 dagen. Opleiding Human Resource Management A.
Praktijkopleiding vertrouwenspersoon Vakmedianet webshop.
Leer tijdens deze praktijkopleiding alles wat een vertrouwenspersoon moet weten. Van de huidige wet en regelgeving en de nieuwe verplichte Klokkenluidersregeling tot het trainen van uw gespreksvaardigheden. Wat leert u? Na afloop van deze opleiding.: Kent u de hoofdtaken van een vertrouwenspersoon.;
Opleiding NLP voor Accountants, van adviseur naar vertrouwenspersoon NBA Opleidingen.
Opleiding NLP voor Accountants, van adviseur naar vertrouwenspersoon. Deze opleiding is op de accountancy afgestemd voor iedereen die zich verder wil ontwikkelen tot een vertrouwenspersoon. NLP heeft zich al in veel vakgebieden bewezen, met deze unieke opleiding NLP Accountants staat de weg ook voor u open.
Opleidingen Vertrouwenspersoon NationaleBeroepengids.nl.
Vertrouwenspersoon Open inschrijving 3095.0 Niveau: Post-HBO Max. deelnemers: 18 Totale lesduur: 7.0 dagen. Bedrijfsmaatschappelijk Werk Als bedrijfsmaatschappelijk werker stelt u de behoeften van de organisatie klant en de medewerker cliënt centraal. Tijdens deze opleiding leert u maatwerk te bieden, proactief te handelen en het management en medewerkers op tactisch en operationeel niveau bij te staan.
Opleiding vertrouwenspersoon CAOP.
Integriteit Module Motieven, gedrag en integriteit. Home Diensten Opleidingen Integriteit Opleiding vertrouwenspersoon. Opleiding vertrouwenspersoon 5 dagen. Deze brede opleiding bereidt u voor op de verschillende aandachtsvelden van het vertrouwenswerk: integriteit, ongewenste omgangsvormen, arbeidsgeschillen en klokkenluiden. De opleiding duurt vijf dagen.
Vijfdaagse basiscursus voor vertrouwenspersonen Opvang en begeleiding na seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen op het werk Bezemer Kuiper.
Resultaat van de training vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen op het werk. Na afloop van de training beschikt u over gedegen kennis en vaardigheden op de volgende terreinen.: De taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden van de vertrouwenspersoon.; Het beleidsmatig kader waarbinnen de vertrouwenspersoon werkt.;

Contacteer ons

Zoeken naar vertrouwenspersoon opleiding